Menü:

Szerda 2018.12.19.

Hivatalos weboldal

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
Adatbázis- és szoftverfejlesztés Aés
Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat Aésg
Adatbázis kezelés Adatbázis kezelés
Alkalmazott számítástechnika Alk.szám
Angol emelt szintű érettségi előkészítő Angem
Angol középszintű érettségi előkészítő Akée
Angol nyelv Ang
Angol nyelv korrepetálás AngK
Angol tehetséggondozás AngTG
Anyagismeret Any.ism
Anyagismeret gyakorlat Any.ism. gyak.
Anyagjelölések Anyagjel.
Anyagválasztás Av
Anyagvizsgálat Anyagvizsgálat
Anyagvizsgálat gyakorlat Anyagvizsg. gyak.
Ápolástan-gondozástan Áp-go
Bevezetés a filozófiába Baf
Biológia Bio
Biológia - egészségtan B-e
Biológia emeltszintű érettségi előkészítő Bio em
Biológia középszintű érettségi előkészítő Bio köz
CAD alkalmazás CADalk
CAD rajzolás E CrE
CAD rajzolás Gy CrGY
CNC alaipsmeretek Ca
CNC gyártás CNCg
CNC programozás CNC prog
Diagnosztikus és terápiás szakismeretek Déts
Diagnosztikusterápiás beavatkozások Db
DÖK foglalkozás Dök
Dráma és tánc Dét
Drámajáték SZK Drá SZK
Edzéselmélet Edzelm
Egészségnevelés-egészségfejlesztés gyakorlat Eg
Egészségügyi alapismeretek Ea
Egészségügyi alapismeretek középszintű érettségi előkészítő Eakée
Elektrotechnika Elektr
Életvitel és gyakorlat Éég
Elsősegélynyújtás gyakorlat Elsős g
Emberismeret és etika Eméet
Ének-zene Ének
Énekkar Énekk
Erkölcstan / Hit és erkölcstan Erk / Héerk
Etika Et
Fizika Fiz
Fizika emeltszintű érettségi előkészítő Fiz em
Fizika korrepetálás Fiz korr
Fizika tehetséggondozás FizTG
Foglalkoztatás I FogI
Foglalkoztatás II. FogII
Forgácsolási alapeljárások tervezése Fat
Forgácsolási alapismeretek Forg alism
Forgácsolási alapismeretek Gy FaGy
Földrajz
Földrajz emeltszintű érettségi előkészítő Fö em
Földrajz középszintű érettségi előkészítő Fö kö
Földrajz szakkör Fs
Földrajz tehetséggondozás Fötg
Földünk és környezetünk Fék
Francia emeltszintű érettségi előkészítő Fra em
Francia nyelv Fra
Francia szakkör Fra szk
Francia tehetséggondozás Fra tg
Francikaa Fa
Gazdasági és jogi alapismeretek Géja
Gépelemek Gépelemek
Gépészeti alapmérések Gép. alapm.
Gépészeti alapmérések gyakorlat Gépészeti alapm gyak
Gépészeti szerelés Gépészeti szerelés
Gépi forgácsolás gyakorlat Gépi forgácsolás gyakorlata
Gépi forgácsolás gyakorlata GéforGy
Gépi forgácsolás I. Gépi forgácsolás I.
Gépi forgácsolás II. Gépi forg II.
Géprajzi ismeretek Gépr. ism.
Géptelepítés Géptel
Géptelepítés GY Géptel gy
Gyártásirányítás Gyártir
Gyártástervezés E Gyártterv
Gyártástervezés GY Gyterv gy
Gyártócella Gyácell
Hajtások Hajt
Hálózati ismeretek I HiI
Hálózati ismeretek I gyakorlat HiIgy
Hardverismeret és gyakorlat Hismégy
Információtechnológiai alapok Inf tech al
Információtechnológiai gyakorlat Inftegyak
Informatika Inf
Informatika emeltszintű érettségi előkészítő Inf em
Informatika középszintű érettségi előkészítő Inf kö
Irányítástechnika Irtech
Irányítástechnika GY Irtech gy
Irodalom Irod
Katonai alapismeretek Kaée
Katonai alapismeretek SZK KatSZK
Kémia Kém
Kémia emeltszintű érettségi előkészítő Kém em
Képlékenyalakítás Képlal
Kézi forgácsolás Kézi forg.
Kézi forgácsolás gyakorlat Kézi forg gyak
Klinikai gyakorlat Kg
Klinikumi ismeretek Kli
Korszerű szerszámgépek Kszg
Labdaúgás La
Magyar emeltszintű érettségi előkészítő Maem
Magyar korrepetálás Mako
Magyar nyelv Mnyelv
Matematika Matek
Matematika emeltszintű érettségi előkészítő Mat em
Matematika felzárkóztatás Mat flz
Matematika korrepetálás MatK
Matematika szakkör Mat sz
Mechanika Mech
Mediáció Med
Mozgóképkultúra és médiaismeret Média
Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészs. és bizt.
Munkaszervezés gyakorlat Mg
Munkaszervezési ismeretek Muszerism
Munkavédelem Munkavédelem
Műszaki dokumentációk Műszaki dokum.
Műszaki dokumentációk GY Műdok GY
Műszaki mechanika Műsz. mech.
Műszaki mérés E Műszaki mérés
Műszaki mérés GY MűmGy
Műszaki rajz Mr
Művészetek Műv
Német emeltszintű érettségi előkészítő Ném em
Német középszintű érettségi előkészítő Né köz
Német nyelv Ném
Német szakkör Ném szk
Német tehetséggondozás Nt
Osztályfőnöki Ofő
Pénzügyi ismeretek Pi
Rajz előkészítő Re
Rajz és vízuális kultúra Rajz
Sakkszakkör Sakk
SNI fejlesztő foglalkozás SNI
Sport és szervezetei Spészerv
Sportegészségtan Speg
Sportismeretek Spois
Sportpszichológia Spsz
Szakmai érettségi előkészítő Szérek
Szakmai kommunikáció Szko
Számítógép programozás Számpr
Számítógép programozás III SzpIII
Számítógép programozási gyakorlatok Szprgy
Szerelési alapgyakorlat Szeralgy
Szereléstechnika Szertech
Szereléstechnológia Szert
Szerszámgépek karbantartása Sk
Szerszámgépek karbantartása Gy Skg
Tánc és dráma Téd
Testnevelés Tesi
Testnevelés-elmélet Teelm
Testnevelés emeltszintű érettségi előkészítő TeEm
Testnevelés és sport Tés
Testnevelés középszintű érettségi előkészítő Test kö
Tollaslabda Toll
Tömegsport Tmsp
Történelem Töri
Történelem emeltszintű érettségi előkészítő Tör em
Történelem és állampolgári ismeretek Töriá
Történelem felzárkóztatás Tör flz
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Tötáéái
Újságírás szakkör Újs
Úszás Úsz
Ügyviteli gyakorlat Üg
Vállalkozói ismeretek Vi
Villamos gépek Villg
Villamos gépek GY Villg gy
Vizuális kultúra Vizuk

Kapcsolat

  • Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
    7500 Nagyatád, Dózsa György u. 13.
  • 06 82/553-042

Hivatalos weboldal